Neler yeni

Evde Kal Türkiyem 💕

Korona virüs ve sebep olduğu COVID-19 hastalığından kendinizi ve çevrenizdekileri korumak için, T.C. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı 14 Kural'a uymanızı önemle rica ederiz.

Daha Fazlası

Sponsorluk Anlaşması 🎭

Öneri, istek, görüş, reklam ve sponsorluk, anlaşmaları hakkında bilgi almak için, iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

Daha Fazlası

Forum Kuralları! 🤔🤔

Forum İsitme! kendine özgü kuralları olan, sınırsız özgürlük vaat etmeyen, akla her gelenin söylenmesinin ve isteyenin dilediği gibi davranmasının söz konusu olmadığı bir ortamdır.

Daha Fazlası
  • Merhaba Ziyaretçi, Forumumuz ücretsizdir. Herhangi bir kar amacı gütmemektedir. Amacımız; İşitme Cihazı kullanıcılarının, İşitme Engellilerin hayatını kolaylaştırmak ve bilgilendirmektir. Ayrıca bu kitlelere hizmet verecek olan Odyolog ve Odyometrist arkadaşlara destek olmak içindir. Bizlere destek olmak için Abone olup tavsiye etmeyi unutmayınız.
  • Değerli Forum Kullanıcılarımız; Şikayet kısımlarında açılan asılsız şikayetlerden forumumuz sorumlu değildir. Asılsız şikayet yapan kişiler için forum kullanıma kapatılacak ve mesajları silinecektir. Asılsız şikayet yapan kişilere ait bilgiler resmi kanalla forumumuzdan talep edildiğinde ilgili kuruma teslim edilecektir.
Non-Organik İşitme Kayıplarının Bulunması

Malingering, “görevden kaçmak için hasta gibi görünmek” diye tanımlanır. Bu tanımlama daha geniş bir şekilde; “İsteyerek hasta taklidi yapmak veya parasal nedenler yüzünden kasıtlı simülasyon yapmak” olarak söylenir. Malingering kelimesinin bugünkü anlamı “kazanç temini için, olmayan bir arazı varmış gibi göstermek” tir. Hasta taklidi yapmak hem insan hem de hayvanlar aleminde derin kökene sahiptir. Fareyi kandırmak isteyen bir kedinin uyku taklidi yapması veya sosyal bir sorumlulukla karşılaşan bir kadının baş ağrısını bahane etmesi bunlara örnektir. Hemen hemen herkes şu veya bu zamanda malingering (işten kaçma) yapmıştır. Ancak parasal çıkar gibi kuvvetli bir güdüyle karşılaşıldığında malingering ciddi bir sosyal ve ekonomik problem halini alır. Esas malingering askerlerin çürüğe ayrılması veya işçinin tazminat alması gibi bir ödülle daima yakından ilgilidir. Bu güdü olmadan ortaya çıkmaz. Askerlik görevi sırasında tatsız görevlerden kaçma veya istirahat alma gibi çıkarlar yüzünden hastalık taklidi yapılır. Bu sebeple askerlik sırasında rastlanılan işitme kayıplarının %25-30’unda simülasyon görülür. Sivil hayatta işçilerin tazminatları veya sigorta meseleleri yüzünden işitme kaybı simülasyonlarına rastlanır. Tahminen işitme ile ilgili hasar iddialarının %90’ını simülasyon şüphesi olan vaka %20’si ise kati simülasyon vakalarıdır.

Malingering problemi normal bir davranış değildir. Simülasyon yapan hasta, karakter bozukluğu olan hastalar sınıfına dahil edilebilir. Bu hastalar sosyal sorumluluklardan kaçarlar ve namuslu davranmayı reddederler ve şuurlu olarak hasta taklidi yaparlar. diğer taraftan psikojenik işitme kaybı olan birisi şuursuz olarak simülasyon yapar, bu sebeple simülasyonlu hastalar sınıfına dahil edilmez.

Bir hastanın simülasyon yapıp yapmadığına karar verirken çok dikkatli olmalıdır. Aslında tanı sırasında simülasyon çok önemli bir suçtur. Bu sebeple simülasyon yapan hastanın itirafı olmazsa ispat edilmesi güçtür.

Bu problem üzerinde çalışan komite bu tip simülasyonları “non-organik işitme bozukluğu” adı altında sınıflandırmayı kararlaştırmış ve aşağıdaki açıklamayı yapmıştır.

Non-organik işitme bozuklukları akla yakın herhangi bir anatomik ya da kimyasal esasa dayanmayan işitme fonksiyon bozuklukları gösterirler. Bu tanımlama şuurlu ve kasıtlı yapılan simülasyonlar ile şuursuz olarak yapılan, bir amaca dayanmayan ve isterik işitme kaybı adı verilen işitme bozukluklarını kapsar. Zekâ geriliği, yaşlılık ve beyindeki patolojiler gibi işitmeyi ters yönde etkileyen ve işitme sistemi dışında yer alan koşullar ayrı bir problem teşkil ederler. Bununla beraber, non-organik sağırlık veya işitme kayıplarının teşhis edilebilmesi için bu koşullar tanımlanmalı ve hariç tutulmalıdır.

Non-organik işitme bozukluğu çeşitlerinin belirtilmesi bugün için kesin bir terminolojik esasa dayanmamaktadır. Açıklamalar daha çok güdü sebep ve bozukluk derecesi gibi faktörlere bağlı olmaktadır. Örneğin: kasıtlı olarak bir ödün araştırılması veya hoş olmayan şartlardan şuursuz olarak kaçınma, güdü faktörünü etkiler. Konu bireysel olarak ele alınırsa güvenliğin güdü üstündeki etkisi belirtilenden fazladır. Şuurlu istemin derecesini samimi bir itiraf şeklinde elde etmek kolay değildir. Akla yakın etkileyici faktörler ayıt edilebilirse de non-organik işitme kayıplarının mevcudiyeti yeterli kesinlikle saptanabilir. Non-organik işitme kaybının derecesi ancak büyük güçlüklerle hesaplanabilir.

Testler:

Test yapılırken, non-organik işitme bozukluklarının sadece birkaç denecek kadar az sayıda metodla ancak yaklaşık olarak ve uygun şartlar altında saptanabileceğini akılda tutmak lazımdır. Deneyi uygulayan kişinin karşılaşacağı esas problem non-organik işitme kaybının şuurlu ve şuur dışı bir simülasyon olduğunu bulmaktır.

Araştırmacıların uygulayabileceği teknikler dört genel sınıfa ayrılır:

*
Usule aykırı (informal) işlemler,
* Rutin testler
* İşitme yanıtını kontrol testleri
* Objektif testler

Usule Aykırı (İnformal) İşlemler:

Hasta ile yapılacak mülakat çok önemlidir. Zeki ve tecrübeli bir araştırmacı bu mülakat sırasında bazen simülasyon yapan bir hastayı teşhis edebilir. Test sonucuna uymayan, duymayla ilgili aşikâr davranışlar bu mülakat sırasında fark edilebilir. Hastanın işitmeye karşı göstermiş olduğu davranış araştırmacıya önemli bir ipucu verebilir. Hakiki işitme kaybı olan bir insan umumiyetle rahatsız olur ve bunu belli eder. Simülasyon yapan bir insan ise kayıtsızdır, ilgilenmiyormuş gibi görünür. Mülakat sırasında simülasyon sebebi olan güdüde kazayla ortaya çıkabilir. Bu güdü olmadan simülasyon yapan hastaya pek rastlanmaz ve bu güdü keşfedilir ve ortadan kaldırılırsa problemle umumiyetle çözülmüş olur.

Rutin Testler:

İki rutin test vardır. Pure tone (saf tone) eşik tekrarı ve konuşmayı alma eşiği tekrarıdır. Odyometre cihazı ile yapılan ve standart bir saf ses eşik tekrarı olan saf ses testinde tecrübesiz bir dinleyici eğer gerçek işitme kaybı yoksa test tekrarı sırasında daha önceki eşiği bulamaz. Bununla beraber tecrübeli bir simülatör (bu testler üzerinde tecrübesi olan kişi) aynı eşikleri kolaylıkla tekrarlayabilir. Zihninde esas eşiğin çok üstünde bir eşik saptar ve bu eşiğe ulaşıncaya kadar cevap vermez. Diğer taraftan sahte konuşmayı alma eşiklerinin tekrarı zordur. Konuşma zamana göre dağılma gösteren geçici bir sinyaldir. Bu sebeple test tekrarlandığında eğer eşik sahte ise farklılıklar olur.

Bu sebeple saf ses veya konuşma testlerinde elde edilen birbirinden farklı eşikler non-organik işitme kaybı şüphesini doğurur. Bu gibi durumlarda daha başka testler gereklidir. Bununla beraber birbirine uygun eşikler problemin non-organik olmadığını kesinlikle belirtmez.

İşitme Yanıtını Kontrol Testleri:

Ses sinyaline karşı gösterilen yanıtın kontrolü için planlanmış teknikler şunlardır. Saf ses konuşma ilişkisi, Doerfler-Stewart Testi(DS), Lombard Testi, Stanger Testi, Swinging Story, Gecikmiş playbeak ve ses beslenmesine (auditony feedbeak) karşı motor yanıtlardır.

Saf ses - Konuşma ilişkisi: Bu teknikte, normal saf ses eşikleri ile konuşmayı alma eşikleri kıyaslanır. Bu kıyaslamanın esası, geçerli bütün işitme testlerinde 500,1000 ve 2000 Hz’deki saf ses işitme eşiklerine ait ortalamanın, rutin konuşma test listesiyle saptanan konuşmayı alma eşiklerine 10 veya 12 dB’lik bir farkla benzediği görülür. Bu sebeple, bu üç frekansta alınan saf ses eşik ortalaması ile rutin konuşma test listesi kullanılarak elde edilen SRT arasındaki fark 10-15 dB’den fazla ise non-organik işitme kaybından şüphe edilir. Bu farklılık umumiyetle saf ses eşiğinin yüksek olmasından doğar, çünkü saf sese karşı yanıtların kontrolünden daha kolaydır.


Doerfler-Stewart Testi (DS): İşitme bozukluğu hakkında kalitatif ve kantitatif bilgi verdiğinden bu test diğerleri arasında en iyisidir. Kullanılan cihazların bir araya getirilmesi basittir ve test tekniği simülasyonlu hastanın cesaretini kıracak niteliktedir. Düzenli bir gürültüyle yapılan bir değişken maskelemenin. konuşma sinyaline gösterilen yanıtı etkilemesi esasına göre ve sahte ses yüksekliği seviyesini bozacak şekilde planlanmıştır. İki sinyal arasındaki oran değiştirilecek olan hastanın konuşma ses yüksekliği seviyelerini değiştirmesi sağlanmaya çalışılır. Bu sebeple anormal bir sonuç, non-organik işitme kaybı şüphesi doğurur. Güdü sebebi olarak bir kazanç mevzubahis olduğu zamanlarda DS testi kullanılmaktadır.

Lombard Testi: Klasik bir testtir ve sırasında doğru olarak kullanıldığında oldukça faydalıdır. Bununla beraber kantitatif değil kalitatif’tir. Sonuç olarak gürültünün işitmeye etkisi ile konuşmanın değişmesi esasına dayanır. Eğer işitme normal veya normale yakınsa kötü olduğu iddia edilen kulağa verilen gürültü, ses seviyesinde bir yükselme meydana getirecektir. Lombard, tek taraflı olduğu iddia edilen işitme kayıplarında kullanılabilir., ancak bilateral olduğu iddia edilen işitme kayıplarına daha iyi adapte olur. En büyük kusuru hasta tarafından çabuk öğrenilmesidir. Tekrarı ve yanlış uygulanması etkililiğini azaltır. Hilekâr hastalarda, çok saf hastalar üzerinde faydası vardır.

Stanger Testi: Tek taraflı işitme kayıpları için en kullanışlı olanıdır. Aynı perdeden iki aynı tona sahip ses iki kulağa aynı anda verildiğinde, eğer kulaklar normalse, ses yüksek ton verilen kulakta duyulur, zayıf ton verilen kulakta duyulmaz. Bununla beraber tek taraflı işitme kaybı simülasyonuna pek rastlanmaz.

Swinging Story Testi: Hastaya bir hikâye anlatılır ve bu arada uyarıcı yani ses bir o kulağa bir bu kulağa verilir. Yalnız tek taraflı olduğu iddia edilen işitme kayıplarında iyi sonuç verir. Stenger testi ile aynı dezavantajlara sahiptir. Ancak tek taraflı işitme kaybından şikâyet eden simülasyonlu hastadan daha fazla şüphe edilmesini sağlar.

Gecikmiş Playback Testi: Bu test’e “Geri bildirme” veya “Gecikmiş yan ses etkisi” adı da verilir. Non-organik işitme kayıplarının ölçümünde büyük miktarda kesinlik sağlar. Doğru olarak uygulandığı takdirde hastanın yanıtlarını kontrol etmesi güçtür. Konuşma işitmeyle kontrol edildiğine göre “işitmeye ait geri bildirme devresi” herhangi bir şekil de arızalandığında, kontrol bozulur. Bu test psikolojik olarak bir “geri bildirme” devresi oluşturmak için bir yoldur. Örneğin: Bu test şuuraltı olarak simülasyon yapan bir hastaya uygulanırsa, gecikmiş konuşma hastayı şaşırtmamalıdır, diğer taraftan simülasyonlu bir hasta şaşırır. Çünkü kendi geri bildirme kontrol devresinde gecikmiş konuşmanın etkilerini kontrol edemez.

Önemli bir dezavantaj vardır. Orta derecede bir kayıpla karşılaşıldığında yüksek sinyal seviyelerine ihtiyaç duyulduğundan test yeterli olmaz.

Sesin Geri Verilmesine Karşı Motor Yanıt: Bu teknik oldukça yenidir ve güvenilirliğini bulmak için pratik çalışmalara ihtiyaç vardır. Motor yanıt ve dinleme arasındaki oran bu testin temelini teşkil eder. Daktilo yazmak gibi sürekli motor aktivite tekrarı gerektiren görevler, çıkarılan ses tekrar kulağa geri verildiğinde hasta daktilo yazmada farklılık gösterir. Duyma hassasiyeti ortadan kaldırıldığında bu farklılıkta değişir.
 

Defne

Üye
Katılım
14 Haz 2020
Mesajlar
96
Non-Organik işitme kayıpları için testler:

Tek veya çift taraflı olarak işitmelerinin azaldığı veya tam sağır oldukları iddiasında olan kişilerin durumunu incelemek için yapılan testlerdir. Tekrarlanan saf ses odyometre sonuçlarının uyumsuz olması halinde şüphelenilmelidir. Bu kişiler genellikle işitme kayıplarından maddi veya manevi fayda sağlayabilecek şahıslardır.

· Strenger testi
· Teal testi
· Lombard testi
· Delayed Speech Feedback
· Stapedial refleks testi
· OAE
· BERA