Neler yeni

Evde Kal Türkiyem 💕

Korona virüs ve sebep olduğu COVID-19 hastalığından kendinizi ve çevrenizdekileri korumak için, T.C. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı 14 Kural'a uymanızı önemle rica ederiz.

Daha Fazlası

Sponsorluk Anlaşması 🎭

Öneri, istek, görüş, reklam ve sponsorluk, anlaşmaları hakkında bilgi almak için, iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

Daha Fazlası

Forum Kuralları! 🤔🤔

Forum İsitme! kendine özgü kuralları olan, sınırsız özgürlük vaat etmeyen, akla her gelenin söylenmesinin ve isteyenin dilediği gibi davranmasının söz konusu olmadığı bir ortamdır.

Daha Fazlası
  • Merhaba Ziyaretçi, Forumumuz ücretsizdir. Herhangi bir kar amacı gütmemektedir. Amacımız; İşitme Cihazı kullanıcılarının, İşitme Engellilerin hayatını kolaylaştırmak ve bilgilendirmektir. Ayrıca bu kitlelere hizmet verecek olan Odyolog ve Odyometrist arkadaşlara destek olmak içindir. Bizlere destek olmak için Abone olup tavsiye etmeyi unutmayınız.
  • Değerli Forum Kullanıcılarımız; Şikayet kısımlarında açılan asılsız şikayetlerden forumumuz sorumlu değildir. Asılsız şikayet yapan kişiler için forum kullanıma kapatılacak ve mesajları silinecektir. Asılsız şikayet yapan kişilere ait bilgiler resmi kanalla forumumuzdan talep edildiğinde ilgili kuruma teslim edilecektir.

Korona Virüsü (Covid-19) İş Hukuku Açısından Uygulamalar

KORONA VİRÜSÜ (COVİD-19) İŞ HUKUKU AÇISINDAN UYGULAMALAR


Korona Virüsü (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri ile gelişen ve bilindiği üzere küresel anlamda bir tehdit oluşturan virüstür. Korona Virüsü’nün bulaşıcı olması ve henüz salgına karşı geliştirilen bir tedavi yönteminin bulunamaması ile iş ve ticari hayatı olumsuz etkilediği görülmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından


Korona Virüsü salgını, işyerleri ve işçiler yönünden, İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’nun 13. maddesine göre ciddi ve yakın tehlike kapsamındadır. Bu nedenle, tüm işyerlerinde gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması yasal bir zorunluluk olup, bu yönde işçilerin, işverenlere başvuru yapmaları önemlidir.

İş Veren Bakımından


ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI
İşverenin işçiyi ücretsiz izne çıkarması tek taraflı bir irade beyanı ile mümkün değildir. Bu konuda mutlaka işçinin de onayı gerekmektedir. Aksi halde işçinin onayı olmadan uygulanan ücretsiz izin uygulaması haksız fesih niteliğinde olacaktır.

YILLIK İZİN UYGULAMASI
Yıllık izin açısından işveren yönetim kapsamında işçiyi yıllık izine resen çıkarabilir. İşçinin yıllık izin hakkı olmadığı yahut da daha önceden kullanıldığı durumlarda mücbir sebebe istinaden avans yıllık izin de verilebilinir.


YURT DIŞINDAN DÖNEN İŞÇİNİN 14 GÜN KARANTİNA SÜRESİNDE ÜCRETİ
İşçinin sağlık raporu alması halinde, raporlu olunan dönemde 3.günden itibaren işçi ücretinin bir kısmını Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan iş göremezlik ödeneği olarak alabilecektir. Rapor alamayan işçilerin yıllık izin kullanması gerekmektedir. Aksi halde işverenin ücret ödeme yükümlülüğü bulunmayacaktır.

TELAFİ ÇALIŞMA UYGULAMASI
Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra iş yerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle iş yerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren 2 ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir.

Korona Virüsü ile ilgili yapılan Ekonomi Paketi kapsamında 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkartılacağı bildirilmiştir.

İŞ KANUNUNA GÖRE ZORLAYICI SEBEP UYGULAMASI

İşçi açısından,
İş Kanunu 24/III maddesine göre, işçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir.

İşveren açısından,
İş Kanunu 25/III maddesine göre, işçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması halinde işveren işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. Bu durumda işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

Korona virüsü salgın bir hastalık olduğundan işçi ve işveren açısından zorlayıcı neden olarak değerlendirilebilir.

İŞ KANUNU 40. MADDESİNE GÖRE YARIM ÜCRET UYGULAMASI
İş Kanunu 40.maddesine göre, zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir. Yani işçiye bir hafta için yarım ücret ödenir. Sonrasında işçi yahut işveren sözleşmesini feshetmezse sözleşmenin askı hali devam eder ve zorlayıcı neden ortadan kalkıncaya kadar ücret ödeme yükümlülüğü ortadan kalkar.

EVDEN ÇALIŞMA HALİNDE İŞÇİNİN ÜCRETİ
İş Kanunu'nun 14. maddesinde uzaktan çalışma düzenlenmiş durumda; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile iş yeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi uzaktan çalışma olarak tanımlanıyor. Bu konuda bir ek sözleşme (protokol) yapılarak yeni çalışma sisteminin tüm ayrıntılarıyla belirtilmesi ve işçinin de bu durumu yazılı olarak onaylaması gerekmektedir. Aksi halde bu durum çalışma koşullarında esaslı değişiklik niteliği taşıyacaktır.

Uzaktan çalışmada işçiler, esaslı neden olmadıkça salt iş sözleşmesinin niteliğinden ötürü emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz.

İşveren evden çalışan işçinin ücretini tam olarak ödemekle yükümlüdür. Kesinti yapılamaz.

İŞVERENİN TEDBİR AMAÇLI GEÇİCİ SÜREYLE İŞ YERİNİ KAPATMASI HALİNDE İŞÇİYE ÜCRET ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Bu durumda işçi işin görülmesi için hazır olduğu halde işveren tarafından iş durdurulmuş olacağından, işverenin ücret ödeme yükümlülüğü devam eder. İşçinin ücretinden kesinti yapılamaz.


KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel krizler veya zorlayıcı sebeplerle bir işyerinde haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az 1/3 oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az 4 hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde 3 ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Bu 3 aylık süre süre Cumhurbaşkanı kararıyla 6 aya kadar uzatılabilir. Nitekim; Korona Virüsü ile ilgili yapılan Ekonomi Paketi kapsamında bu sürenin 6 aya çıkarıldığı /-cağı belirtilmiştir.

KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI

İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilmesi için;

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel krizler veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğuna dair işverenin İŞKUR’a başvuruda bulunması ve işyerinin bu durum(lar)dan etkilendiğinin iş müfettişlerince yapılacak “uygunluk tespiti” ile teyit edilmesi gerekir.

Korona Virüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı ile ilgili 18 Mart tarihinde Cumhurbaşkanımız tarafından ulusa sesleniş konuşmasında, Kısa Çalışma Ödeneğinin devreye alınacağı, bundan faydalanmak için gereken süreçlerin kolaylaştırılacağı ve hızlandırılacağı, böylece faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği sağlanırken, işverenlerin de maliyetinin azaltmış olacağı duyurulmuştur.

Tüm bu açıklamalar kapsamında Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen tüm işletme ve girişimcilerin, istihdamı düşürmeyerek ve çalışanını koruması açısından kısa çalışma ödeneğine başvurmaları gerektiği değerlendirilmektedir.