Neler yeni

Evde Kal Türkiyem 💕

Korona virüs ve sebep olduğu COVID-19 hastalığından kendinizi ve çevrenizdekileri korumak için, T.C. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı 14 Kural'a uymanızı önemle rica ederiz.

Daha Fazlası

Sponsorluk Anlaşması 🎭

Öneri, istek, görüş, reklam ve sponsorluk, anlaşmaları hakkında bilgi almak için, iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

Daha Fazlası

Forum Kuralları! 🤔🤔

Forum İsitme! kendine özgü kuralları olan, sınırsız özgürlük vaat etmeyen, akla her gelenin söylenmesinin ve isteyenin dilediği gibi davranmasının söz konusu olmadığı bir ortamdır.

Daha Fazlası
 • Merhaba Ziyaretçi, Forumumuz ücretsizdir. Herhangi bir kar amacı gütmemektedir. Amacımız; İşitme Cihazı kullanıcılarının, İşitme Engellilerin hayatını kolaylaştırmak ve bilgilendirmektir. Ayrıca bu kitlelere hizmet verecek olan Odyolog ve Odyometrist arkadaşlara destek olmak içindir. Bizlere destek olmak için Abone olup tavsiye etmeyi unutmayınız.
 • Değerli Forum Kullanıcılarımız; Şikayet kısımlarında açılan asılsız şikayetlerden forumumuz sorumlu değildir. Asılsız şikayet yapan kişiler için forum kullanıma kapatılacak ve mesajları silinecektir. Asılsız şikayet yapan kişilere ait bilgiler resmi kanalla forumumuzdan talep edildiğinde ilgili kuruma teslim edilecektir.

Konuşmanın Görünen Yönüyle İlişkin Konuşma Bozukluğu

KONUŞMANIN GÖRÜNEN YÖNÜYLE İLİŞKİN KONUŞMA BOZUKLUĞU

1- DURUŞ ÖZÜRLERİ
Vücudun konuşmanın gerektirdiği ya da gerektireceği dovinimleri yapabilecek biçimde olmayışına ilişkin bozukluktur.
Konuşanın ayakta, otururken ya da herhangi bir biçimde konuşmayı güçlendirecek dinleyen kişinin ne söylediğinden çok nasıl söylediğine dikkati çekiyorsa dolayısıyla konuşmanın anlaşılmasını olumsuz biçimde etkileyecek duruşlara duruş özürleri adı verilir.

 • Gevşek Durur
 • Katı Durur
 • Sinirli Durur
 • Bozuk Durur
 • Yönelim güçlüğü
2- JEST ÖZÜRLERİ
Vücudun el, kol, baş, gövde gibi bazı kısımlarının konuşmanın gereğine göre hareket etmeyişi jest özrü olarak adlandırılır.
Jest Özürlerinin Başlıcaları

 • Jestlerin aşırı kullanımı
 • Jest yokluğu
 • Jest belirsizliği
 • Jest tutarsızlığı
 • Jest zamansızlığı
 • Jest kopukluğu
 • Jest kabalığı
 • Jestte tik hali
3- MİMİK ÖZÜRLERİ
Çeşitleri

 • Mimik yokluğu
 • Mimik yetersizliği
 • Mimik tutarsızlığı
 • Mimik zamansızlığı
 • Mimik değişmezliği
 • Mimikte tik hali
CEREBRAL PARSİYE BAĞLI KONUŞMA BOZUKLUKLARI

Cerebral parsiye bağlı konuşma bozukluklarında şu konuşma problemlerine rastlanır;

 • Gecikmiş konuşma
 • Artikülasyon bozukluğu
 • Ses bozukluğu
Crebral porside spasitisite oluğunda konuşma bozukluğu yoğun ortikolosyon bozukluğu şeklindedir. Sesin atlanması bozulması en çok görülen türleridir.

Konuşurken seste ani ve istenmedik değişmeler söz konusudur. Bu durumda konuşmayı oldukça anlaşılması güç hale getirilir. Atatoit tipte ise sesin perdesinde sürekli iniş ve çıkışlar olur. Konuşma sesleri zaman zaman boğuk çıkar.

Sesin gürlüğü de oldukça bozuktur.

Atoksiya da ise konuşmalar beden haraketlerindeki dengesizliğe paraleldir. Ve ritim bozukluğu vardır.

Bu tip çocukların konuşmalarında genzel olan konuşma vardır. Dudak yarıklığı olan çocuklarda ise bazı seslerin oluşturulması için tam kapanma olmadığı içi (b,b,m,d,h,t) gibi seslerin çıkarılmasında güçlük çekerler

Damak ve dudak yarıklığının düzeltilmesi cerrahi olarak yapılır. Cerrahi işlem yapıldıktan sonra o seslerin çıkarılmasında problem varsa artikülasyon bozukluğunun düzeltilmesine ilişkin rehabilitasyon yapılmalıdır.

YABANCI DİL VE BÖLGESEL FARKLILIKLARA BAĞLI KONUŞMA BOZUKLUKLARI

Bir konuşma dilinin seslerini çıkarmaya ve artülüe etmeye alışmış olan konuşma organları diğer bir dilin seslerini de problem çekiyorsa yabancı dile bağlı konuşma bozukluğu adını alır.

Eğer bir birey bir bölgenin ağzıyla konuşmaya alışmış ve başka bir bölgeye gittiğinde eski bölgesinde kullandığı ağzın konuşmaya devam ederse yeni bulunduğu ortamdaki dinleyenler tarafından farklı anlaşılır bu da bölgesel konuşma farklılığı olarak tanımlanır.

ZİHİNSEL ÖZÜRLÜ (MENTAL RETARDASYONLU ÇOCUKLAR)

Tanım: Doğum öncesinde sırasında ve sonrasındaki gelişim sürecinde çeşitli nedenlere bağlı olarak zihinsel fonksiyonlarında ve gelişiminde sürekli bir yavaşlama duraklama ve gerilme gösteren bunun sonucu olarak etkili uyumsal davranışlarda sürekli bir gerilik ve yetersizlik durumudur.

NEDENLERİ

1- KALITIMSAL NEDENLER


DOWN SENDROMU
KRETENİZM
HİDRO MİKRO SERALİ

2- ORGANİK FAKTÖRLERE BAĞLI NEDENLER

Bulaşıcı ve ateşli hastalıklara bağlı sebepler (hamilelik enfeksiyonları)
Vücut kimyası ve metabolizmasındaki bozukluklara bağlı nedenler (kretenizm)
Hamilelik dönemine ait nedenler (alkol sigara beslenme bozukluğu bel bölgesinin röntgen ışını olması duygusal bozukluk astiksi, müdahaleli doğumlar)

Erken doğumlar

Geç
Güç
Travma ve kazalar
Doğumdan sonra geçirilen ateşli hastalıklar

3- SOSYAL EKOMONİK ÇEVRESEL KÜLTÜREL NEDENLER

Zihinsel özürlüğün çeşitleri ve derecelendirilmesi

 • Geçici zihinsel özürlülük; gerçekte normal ve belki de normal üstünde bir zekaya sahip olduğu halde çişitli nedenlerle zihin gelişim ve fonksiyonlarında geçici duraklama ve gerileme gösteren bunun sonucunda da gelişimsel geciciliği olan cocuklardır.
Nedenleri
Gecikmiş psikomotor gelişim geriliği
Gecikmiş konuşma
İşitme görme özürleri
Okuma güçlüğü

 • Gerçek zihinsel özürlülük; Zihinsel gelişimlerinde meydana gelen yavaşlama duraklama veya gerileme nedenleriyle oluşan sürekli bir gerilik ve yetersizlik durumudur.
 • Klinik tip zihinsel özürlülük; Çoğunlukla organik nedene bağlıdır.
İdiotsohontilor: bunlar zekanın genel fonksiyonlarında çok geri belli olanlarda üstün yetenek gösterirler
Göreme yeteneği iyi olanlar olay tarih kişi doğum tarihi işlemini çok iyi olanlar.

ZİHİNSEL ÖZÜRLÜ ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ

 • Bedensel gelişimleri zayıftır.
 • Yaşıtlarına göre daha sık hastalanırlar.
 • Diş deformasyonlarına daha sık rastlanır.
 • Psikomotor gerilikleri vardır.
 • Görme işitme problemlerine daha çok rastlanır
 • Dikkat süreleri kısa ve dağınıktır.
 • Akodemik kavramları öğrenmeleri güçtür.
 • Soyut kavramları öğrenmeleri güçtür.
 • Saat ve zaman kavramını öğrenmekte güçlük çekerler
 • Konuşmayı geç öğrenirler
 • Öğrendiklerini transfer etmede güçlük çekerler
 • Yeni durumlara uymada güçlük çekerler
 • Öğrendiklerini çabuk unuturlar
 • Algı kavramaları çok basittir.
 • Kendinden daha küçüklerle daha iyi iletişim kurarlar
 • Oyun ve toplum kurallarına uymada güçlük çekerler
 • Nezaket ve görgü kurallarına uymakta güçlük çekerler
 • Sosyal ilişkilerde bencildirler
 • Geç ve güç dostluk kurarlar
 • Duygu ve düşüncelerini ifade etmekte sorun yaşarlar
 • Monoton işlerini yapmaktan hoşlanırlar
 • Bir işe başlama ve devam ettirmede güçlük çekerler
 • Zihinsel özürlü çocuklara alt orta üst her tabakada rastlama olasılığı vardır.
ZİHİNSEL ÖZÜRLÜLÜĞÜN DERECELERİ
 • Çok ağır derecede zihinsel yetersizlik zekâ puanları 0-19 arasında olan ömür boyu başkalarının bakımına muhtaç olan zihinsel özürlülüktür.
 • Ağır derecede zihinsel yetersizlik 20-35 puanlıdır. Özel eğitim ile özbakım becerileri kazanabilirler ve sinirli biçimde konuşmayı öğrenebilirler kontrol edilmeleri gerekir.
 • Öğretilebilir zihinsel yetenekler 36-49 arası özel eğitimle özbakım becerilerini kazanabilirler. İlkokul 2 kadar akademik gelişimleri olur. Özel tedbir alınmış işyerlerinde motonon işlerde çalıştırılabilir.
 • Eğitilebilir zihinsel özürlüler puanları 50-75 arasında değişen 8-12 yaş arasındaki çocuğun IQ suna eşit olabilecek orta seviyede akademik yeterlilikleri vardır. Sosyal yaşama uyum gösterebilirler.
 • Ağır öğrenenler: 75-90 arası puandadırlar özel eğitimle normal okulda eğitim alabilirler.
UYUMSUZ ÇOCUKLAR

Tanım: uyumsuz çocuk kendi benliği ve çevresiyle dengeli ve etkili bir iletişim kurma ve sürdürmede güçlük çeker. Bu yüzden gelişimleri sekteye uğrayan ve çevresindekilerin olağan ilişkileri ve çabalarıyla düzeltilemeyen davranış kalıplarına sahip olan çocuklara uyumsuz çocuklar denir.

Uyumsuz çocuklarda görülen davranış türleri
Uyumsuz çocuklar da bazı davranışların sık sık tekrarlandığı görülür. Bu davranışlar 2’ye ayrılarak değerlendirilir.

A: DIŞA DÖNÜK DAVRANIŞLAR


 • Okul çalışmalarına karşı ilgisizdirler
 • Okuldan ve evden kaçma davranışlarına sık rastlanır.
 • Akademik başarısızlıkları vardır.
 • Konuşmak istemezler konuştukları zaman konuşma bozukluğu sergilerler
 • Eleştiriye yatkın değildirler. Kavga çıkarma, huzursuzluk yaratma tartışma çıkarmaya sık rastlanır.
 • Huzursuz sinirli öfke nöbetlerine sık rastlanır
 • Dikkatleri dağınıktır.
 • Yalan söylerler hırsızlık yaparlar
 • Otoriteye direnirler
 • Gurup içinde alınan kararlara karşı gelirler
B: İÇE DÖNÜK DAVRANIŞLARI
 • Aşırı derecede sakin kendi başınada yalnız olmayı tercih ederler.
 • Utangaç ürkek güvensiz ve endişelidirler.
 • Problemlerini başkalarıyla paylaşmak istemezler
Uyumsuzluğun nedenleri

Uyumsuzluk bir veya birden fazla nedenin oluşturduğu geçici bir durumdur. Uyumsuzluğu yaratan nedenler ortadan kaldırıldığında uyumsuzluk problemi de ortadan kalkacaktır.

Uyumsuzluk nedenlerini 5 guruba ayırarak inceleriz:

 • Kalıtımsal nedenler
 • Bedensel özürler
 • Temek ihtiyaçların doyurulmaması; Her bireyin bireysel ve diğer insanlara ortaklaşa bir takım temel ihtiyaçları vardır bu temel ihtiyaçların asgari bir biçimde doyurulması gerekir. Bu temel ihtiyaçlar gerektiği gibi karşılanmadığında kişide uyumsuzluk yaratır.
 • Biyolojik temel ihtiyaçlar: barınma, uyuma cinsellik, yemek, içmek, nefes almak.
 • Psikolojik temel ihtiyaçlar: Sevmek, sevilmek başarılı olmak iş ve meslek sahibi olmak, bağımsız olmak
 • Sosyal temel ihtiyaçlar edilmek bulunduğu toplumda bir statüye sahip olma belirli sorumluluklara sahip olmak sosyal, güven hissetmek.
 • Bu temel ihtiyaçlar toplumun koyacağı veya koyduğu kurallara görede her birey için asgari bir biçimde doygunluk elde edilinceye kadar sağlanmazsa birey bu ihtiyaçlarını kendi koyacağı kurallara ve şekillere göre doyurmaya çalışır.
 • Çevre ve sosyo ekonomik nedenler
 • Yanlış eğitim
Uyumsuz çocukların sınıflandırılması
 • Anti sosyal davranış gösteren çocuklar genellikle duygusal problemleri nedeniyle diğer insanlara ve topluma karşı saldırgan tavırlar gösterirler.

Tanımlanması
 • IQ TESTLERİ: a – grup zekâ testleri b- bireysel zeka testleri
 • Tıbbi muayenelerle durumunun sağlanması
 • Çocuğun psikomalar yeteneklerin saptanması
 • Sosyal olgunluk düzeyini belirlemek
 • Kişilik düzeyini belirlemek
 • Okuş başarı düzeyini belirlemek
Vaka değerlendirilmesi yapılarak duygun test seçilir

İncelemede

Sosyal durumu
Aile yapısı
Annenin hamilelik durumu
İlk çocuk yıllarındaki gelişim
Konuşma ve yürüme özellikleri
Cinsel gelişim
Yakın çevre ilişkileri
O zamana kadar aldığı eğitim araştırılır

Rehabilitasyonun yapıldığı merkezleri

 • Özel okullar
 • Normal okullar
 • Üniversiteye bağlı özel birimler
 • Kbb odyolog pediatrisi sosyal hizmet uzmanı
 • Suça eğilimli olan çocuklar suçlu çocuklar okuldan ve evden kaçan çocuklar hırsızlık yapan çocuklar gruba girer.
 • Alışkanlık ve eğitim problemi olan çocuklar
Tikli çocuklar parmak emen çocuklar tırnak yiyen, yalan söyleyen çocuklar bu gruba girer.
 • Duygusal gelişimle ilgili problemler:
 • Kaygılı inatçı utangaç düşmanlık duygularını taşıyan saldırgan çocuklar bu gruba girer.
 • Seks problemi olan çocuklar
 • Masturbasyon yapan narsistler, mozaşistler, hemosesksüeller bu gruba girer
 • Gelişim bozukluğu olan çocuklar
 • Bunlar genellikle gelişim sırasında bazı duraklamalar ve normal dışı davranış gösterirler. El ve ayak solaklığı altını ıslatma problemi okuma güçlükleri bu gruba girer.
Uyumsuz çocukların rehabilitasyonu

Uyumsuz çocukların rehabilitasyon 3 grupta incelenebilir.
Teşhis erken teşhis edilmesi çok önemlidir uyumsuzluğun teşhisi 3 yönlü bir incelemeyle yapılır.

 • Tıbbi değerlendirme
 • Psikolojik değerlendirme
 • Psikiyatrik değerlendirme
 • Tıbbi değerlendirme: uyumsuzluk ve davranışları olan çocukların göz KBB, ve pediatri uzmanlarınca değerlendirilmesi gereklidir.
 • Psikolojik değerlendirme psikolojik inceleme çeşitli tetkiklerle yapılabilir. Çocuğun ebeveynleriyle görüşme yapılan testler değerlendirme
 • Psikiyatrik değerlendirme: bis psikiyatristin yapacağı tanılayıcı bir raporun olması gerekir. Uyumsuz çocuklar teşhis edildikten sonra bu çocukların normal çocuklarla birlikte eğitim alabilecek aşamaya gelinceye dek uygun kurum veya ortamlarda rehabilitasyon edilmesi gerekmektedir.
 • Normal okullarda uyumsuz çocuklar için açılan sınıflar
 • Normal okulların normal sınıfları
Uyumsuz Çocukların Eğitiminde Rol Oynayan Personeller

-Psikolog
-İş ve uğraş terapisti
-Sportif Etkinlikleri düzenleyen öğretmenler
-Uyumsuz çocuklar konusunda deneyim öğretmenler
-Çocuk psikiyatristi
-Özel eğitim uzmanları
-Psikolojik danışmanlar

ANTİSOSYAL DAVRANIŞ GÖSTEREN ÇOCUKLAR

Suça eğilimli olan çocuklar okuldan ve evden kaçan çocuklar, hırsızlık yapan çocuklar bu gruba girer

- Suça eğilimi olan çocuklar:

TANIM:
T.C. kanunlarında cezai uygulamalar gerektiren davranışları işleme eğiliminde olan çocuklara suça eğilimli çocuk denir.

- Suçlu çocuklar

T.C. kanunlarında cezayi uygulamayı gerektiren davranışları işleyen çocuklara suçlu çocuk denir.
 
Moderatör tarafında düzenlendi: