Neler yeni

Evde Kal Türkiyem 💕

Korona virüs ve sebep olduğu COVID-19 hastalığından kendinizi ve çevrenizdekileri korumak için, T.C. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı 14 Kural'a uymanızı önemle rica ederiz.

Daha Fazlası

Sponsorluk Anlaşması 🎭

Öneri, istek, görüş, reklam ve sponsorluk, anlaşmaları hakkında bilgi almak için, iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

Daha Fazlası

Forum Kuralları! 🤔🤔

Forum İsitme! kendine özgü kuralları olan, sınırsız özgürlük vaat etmeyen, akla her gelenin söylenmesinin ve isteyenin dilediği gibi davranmasının söz konusu olmadığı bir ortamdır.

Daha Fazlası
  • Merhaba Ziyaretçi, Forumumuz ücretsizdir. Herhangi bir kar amacı gütmemektedir. Amacımız; İşitme Cihazı kullanıcılarının, İşitme Engellilerin hayatını kolaylaştırmak ve bilgilendirmektir. Ayrıca bu kitlelere hizmet verecek olan Odyolog ve Odyometrist arkadaşlara destek olmak içindir. Bizlere destek olmak için Abone olup tavsiye etmeyi unutmayınız.
  • Değerli Forum Kullanıcılarımız; Şikayet kısımlarında açılan asılsız şikayetlerden forumumuz sorumlu değildir. Asılsız şikayet yapan kişiler için forum kullanıma kapatılacak ve mesajları silinecektir. Asılsız şikayet yapan kişilere ait bilgiler resmi kanalla forumumuzdan talep edildiğinde ilgili kuruma teslim edilecektir.

Tezler - Araştırmalar - Makaleler

 
Ani İşitme Kaybında İntratimpanik Steroid Tedavisi ile Hemodilüsyon ve Vazoaktif Tedavi Kombinasyonunun Karşılaştırılması Sedat AYDIN, Arif ŞANLI, Gökhan ALTIN, Mehmet EKEN, Süleyman Hilmi YILMAZ Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. KBB Kliniği, İstanbul Özet Amaç: Ani işitme kaybı ardışık 3 veya daha fazla frekansta en az 30 dB kaybın olduğu son 3 gün içinde ortaya çıkmış sensörinöral işitme kaybı olarak tanımlanabilir. Bu çalışmadaki amacımız, intratimpanik steroid...
 
İşitsel Nöropati Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerde Sessiz ve Gürültü Durumunda Konuşma Algısı AMAÇ: Çalışma, İşitsel Nöropati Spektrum Bozukluğu (ANSD) olan bireylerde gürültünün hece algısı üzerindeki etkisini araştırdı ve normal işiten bireylerle karşılaştırdı. GEREÇ VE YÖNTEM: Toplam 54 katılımcı kabul edildi , bunlardan 26'sına işitsel nöropati spektrum bozukluğu, 28'inde normal işitme duyarlılığı tanısı kondu. Her iki grupta hece tanımlama ve ayrımcılık sessiz +10 dB sinyal / gürültü...
 
Merhabalar Aşağıda Yrd. Doç. Dr. Adnan ÖZÜNLÜ, Yrd. Doç. Dr. Bülent SATAR, Op. Dr. Hüseyin BATMANSUYU 'nun yapmış olduğu Akut Vertigo Atağı Esnasında Oluşan İmmunolojik Değişiklikler çalışması bulunmaktadır. ÖZET Akut vertigo atağı ile başlayan, Meniere hastalığı, vestibüler nöritis ve ani işitme kaybı gibi iç kulak hastalıklarının etiopatogenezi birçok araştırmaya rağmen tam olarak açıklanamamıştır. İmmünolojik etkenlerin araştırılması ile bu hastalıkların etiolojisinin belirlenebileceği...
 
KULAK ÇINLAMASI Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz (KBB) hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Devranoğlu Çınlama 24 saat boyunca devam eder ve kronik hale gelirse hastada kulak çınlaması sorunu oluşabilir dedi. Medikalplusın haberine göre Tinnitus rahatsızlığı önemsiz görünse de zaman zaman çok ciddi hastalıkların habercisi olabiliyor. Erken tanı ve doğru tedavi ile önemli hastalıkların eşiğinden dönmenin mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. İrfan Devranoğlu’nun...
Merhabalar Ekteki dosyada Dr. M. Hanifi Dağoğlu, Dr. Aykut Babila, Dr. Unsal Erkam, Dr. Fikret İleri ve Dr. Muhittin Dadaş'ın yapmış olduğu Ani İşitme Kayıplarında Yuvarlak Pencere Fistüllerinin Yeri çalışması bulunmaktadır. Bu çalışmada Ani işitme kaybında yuvarlak pencere fistülünün yeri gittikçe artan bir öneme sahip olmaktadır. Kliniğimizde 1988-1993 tarihleri arasında takip edilen 22 ani işitme kayıplı hastanın 16'sına timpanotomi endikasyonu kondu. 16 Hastanın 7'sinde yuvarlak...
Merhabalar Ekteki dosyada Sayın Dr. Sertaç Yetişer'in yapmış olduğu Ani İşitme Kayıplarının Tedavisinde Yüksek Basınçlı (Hiperbarik) Oksijen Uygulaması çalışması bulunmaktadır. Bu çalışmada Kulak Burun Boğaz hastalıkları uygulamalarındaki aciliyet arz eden konulardan biri de farklı etyolojik nedenlere dayalı olarak ortaya çıkan ani işitme kaybıdır. Bu hastalarda yüksek basınçlı oksijen tedavisi ile ümit verici sonuçlar bildirilmektedir. Bu çalışmada yüksek basınçlı oksijen tedavisinin...
Merhabalar Ekteki dosyada Sayın Yunus Kaplan, Sayın Burak Ülkümen ve Sayın Muzaffer Kanlıkama'nın yapmış olduğu Ani İşitme Kaybında Prognostik Faktörlerin Değerlendirilmesi çalışması bulunmaktadır. Bu çalışmada; Ani işitme kaybı (AİK) en fazla üç gün içinde aniden gelişen, en az üç frekansı tutan, minimum 30 dB ve üzerindeki sensörinöral işitme kaybıdır. Bu çalışmada, ani işitme kayıplı olgularda eşlik eden diğer hastalık ve semptomların prognoz üzerine etkisini değerlendirmeyi amaçladık.
Merhabalar Ekteki dosyada Sayın İmran Aydoğdu, Sayın Güven Yıldırım, Sayın Tolgar Lütfi Kumral, Sayın Ziya Saltürk, Sayın Zeynep Aydoğdu, Sayın Muzaffer İnan ve Sayın Yavuz Uyar'ın yapmış olduğu Ani İşitme Kaybı Olan Hastalarda Yeni Prognostik Parametreler: Nötrofil/Lenfosit Oranı ve Platelet/Lenfosit Oranı çalışması bulunmaktadır. Bu çalışmada; Ani işitme kaybı (AİK) en fazla üç gün içinde aniden gelişen, en az üç frekansı tutan, minimum 30 dB ve üzerindeki sensorinoral işitme kaybıdır...
Merhabalar Ekteki dosyada Sayın Mukaddes Sinan, Sayın Nesrin Zeynep Ertan, Sayın Özlem Yalçın ve Sayın Bengüsu Mirasoğlu'nun yapmış olduğu Ani İşitme Kaybı (AİK) Hastalarının Hemoreolojik Parametrelerinin İncelenmesi çalışması bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Ani işitme kaybının (AİK) patofizyolojisi hakkında yeterli bilgi olmamakla birlikte, çeşitli yayınlarda, koklear kan akımında azalma, perilenfada oksijenlenmenin azalması gibi nedenler bildirilmiştir. Bu nedenle, ilaç tedavisinin...
Merhabalar Ekteki dosyada Sayın Ayfer Ekim ve Sayın Ayşe Ferda Ocakçı'nın yapmış olduğu 8-12 Yaş Arası İşitme Engelli Çocuklarda Yaşam Kalitesi çalışması bulunmaktadır. Bu çalışmada İşitme engelli çocukların yaşam kalitesinin değerlendirilmesi ve sağlıklı çocuklarla karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu araştırmaya 8-12 yaş arası 68 işitme engelli ve 68 sağlıklı çocuk olmak üzere toplam 136 çocuk katılmıştır.
Merhabalar Ekteki dosyada Dr. İsmail Yılmaz, Dr. Onur Çelik, Dr. Şinasi Yalçın, Ody. Ahmet Öztürk hocalarımızın yapmış olduğu Gürültüye bağlı işitme kaybında nöral komponent varlığının uyarılmış işitsel beyinsapı potansiyelleri ile araştırılması çalışması bulunmaktadır.